Γνωρίστε μας

Αποποίηση Κληρονομιάς

Η Φιλοσοφία μας

Αποποίηση Κληρονομιάς

Η αποποίηση της κληρονομίας είναι :

Η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου ότι δεν επιθυμεί να καταστεί οριστικός κληρονόμος.

Στην περίπτωση που η κληρονομία είναι κατάχρεη, και ο κληρονόμος δεν έχει κάποιο ουσιαστικό συμφέρον να την αποδεχθεί, ο νόμος του παρέχει τη δυνατότητα αποποίησής της στο σύνολό.

Προθεσμία για αποποίηση κληρονομιάς:

Η προθεσμία για αποποίηση κληρονομιάς είναι οι 4 μήνες από τη στιγμή πάντα που ο κληρονόμος αντιλήφθηκε ότι έχει καταστεί προσωρινός κληρονόμος μέσω διαθήκης ή κληρονομικής διαδοχής.

Αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος εξωτερικού ή εάν ο κληρονόμος αντιλήφθηκε ότι είναι κληρονόμος όταν διέμενε στο εξωτερικό, τότε η προθεσμία για αποποίηση κληρονομιάς είναι το ένα έτος. Οι προθεσμίες που αναφέραμε αρχίζουν να μετρούν από τη στιγμή του θανάτου του κληρονομούμενου. Με εξαίρεση πάντα ορισμένες περιπτώσεις που ο κληρονόμος δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για τον θάνατο.

Πως γίνεται η αποποίηση κληρονομιάς:

Η αποποίηση κληρονομίας πραγματοποιείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου, στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου. Για αποποίηση κληρονομιάς με αντιπρόσωπο απαιτείται πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας όπως αυτή την ορίζει ο νόμος για αποποίηση κληρονομιάς, θεωρείται ότι η κληρονομιά έχει γίνει αποδεκτή. Εάν η αποποίηση πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα θεωρείται νομικά άκυρη.

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο

Η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας ισχύει και όσον αφορά τους ανηλίκους. Αν παρέλθει το χρονικό περιθώριο, ο ανήλικος καθίσταται κληρονόμος. Εάν συνταχθεί απογραφή εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του, τότε δεν χάνεται το προνόμιο να μην ευθύνεται για τα χρέη του κληρονομούμενου. Οι συνέπειες της απραξίας από παρανόηση ενδέχεται να είναι καταστροφικές. Ανήλικοι καθίστανται ακούσια κληρονόμοι και βρίσκονται ξαφνικά χρεωμένοι, καθώς ο κληρονομούμενος είχε ανεξόφλητα χρέη που πλέον βαρύνουν τους ίδιους ως απλούς και όχι εξ απογραφής κληρονόμους.

Δικηγορικό Γραφείο Δευτεραίου Άννα και Συνεργάτες
Σταδίου 39, Αθήνα. 1ος Όροφος Γραφείο 26
Τηλ: 6980559751