Γνωρίστε μας

Δικηγόρος Τροχαίο Ατύχημα

Η Φιλοσοφία μας

Δικηγόρος Τροχαίο Ατύχημα Δευτεραίου Άννα και Συνεργάτες :

Δυστυχώς η χώρα μας κατέχει μια «θλιβερή» πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα τροχαία ατυχήματα. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η συμβολή ενός πεπειραμένου δικηγόρου. Ο δικηγόρος δύναται να διασφαλίσει τα δικαιώματα αλλά και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις που αναφύονται από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Σημαντική είναι η συμβολή από τις πρώτες κιόλας ώρες του ατυχήματος. Λόγω της ψυχικής έντασης ένεκα του τροχαίου συμβάντος, πλείστες φορές προβαίνουν σε εσφαλμένες ενέργειες που δυσχεραίνουν την πορεία της υποθέσεως και αποδυναμώνουν τα δικαιώματά τους.

Εμείς από την πρώτη κιόλας στιγμή, είμαστε δίπλα στον εκάστοτε εντολέα μας. Συμβάλλουμε τα μέγιστα προς την καλύτερη και επιτυχέστερη εξέλιξη της υποθέσεώς του, μέσω όλων των απαραίτητων νόμιμων εξωδικαστικών ή δικαστικών ενεργειών. Κύριος στόχος μας είναι η απόδοση δίκαιης αποζημίωσης στον παθόντα ή στους συγγενείς του, μέσω των κατάλληλων και ταχύτερων διαδικασιών σε αστικό και ποινικό επίπεδο.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση ή την υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων. Πολλές φορές είναι απαραίτητη για την ανεύρεση και την επίλυση θεμάτων υπαιτιότητας.

Είμαστε δίπλα στον εκάστοτε εντολέα μας και συμβάλλουμε τα μέγιστα προς την καλύτερη και επιτυχέστερη εξέλιξη της υποθέσεώς του.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών, με υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές, εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες. Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως άμεσο μέσο επίλυσης αστικών, τραπεζικών και άλλων διαφορών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική επίλυση της επίδικης διαφοράς των πελατών μας. Το  ευρύ δίκτυο συνεργατών μας ανταποκρίνεται άμεσα σε συμβουλευτικό και δικαστικό επίπεδο, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των εντολέων μας με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Ακόμα έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα είμαστε διαθέσιμοι να φέρουμε εις πέρας κάθε ποινική και αστική υπόθεση.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε με το Δικηγορικό Γραφείο.

Μη διστάσετε να μας καλέσετε ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία όσον αφορά την υπόθεση που σας απασχολεί. Ένας από τους συνεργάτες μας θα σας καλέσει για να κλείσετε το συντομότερο ραντεβού ή για να σας συμβουλεύσει τηλεφωνικά.
Δευτεραίου Α. και Συνεργάτες.