Πρόγραμμα Golden Visa

Θέλετε να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Ελλάδα; Μην ψάχνετε κάτι άλλο από το πρόγραμμα Golden Visa. Με μια πενταετή άδεια παραμονής, το πρόγραμμα αυτό παρέχει μια διέξοδο για υπηκόους τρίτων χωρών όπως εσείς. Είτε επενδύετε σε ακίνητα είτε σε έργα υποδομής, μπορείτε να αποκτήσετε άδεια διαμονής και να απολαύσετε τα οφέλη της ζωής στην Ελλάδα. Τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν επίσης να σας ακολουθήσουν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι.

Απαιτήσεις επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Golden Visa

Για να είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα, πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να έχετε εισέλθει νόμιμα στη χώρα με θεώρηση εισόδου ή να διαμένετε νόμιμα, ακόμη και αν η τρέχουσα άδεια διαμονής σας δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.

Δεύτερον, το ακίνητο που αποκτάτε θα πρέπει να αξίζει τουλάχιστον 250.000 ευρώ και να σας ανήκει κατά κυριότητα, νομό και κατοχή. Εάν είστε συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου, είναι επιλέξιμο μόνο εάν εσείς και ο σύζυγός σας το κατέχετε εξ αδιαιρέτου.

Επιπλέον, εάν αποκτάτε το ακίνητο μέσω νομικού προσώπου, πρέπει να κατέχετε εξ ολοκλήρου τις μετοχές ή τις εταιρικές μερίδες. Μπορείτε επίσης να είστε επιλέξιμοι εάν έχετε στην κατοχή σας περισσότερα από ένα ακίνητα συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Επενδυτικές επιλογές

Εάν επιθυμείτε ελευθερία και θέλετε να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Ελλάδα, έχετε πολλές επενδυτικές επιλογές για να διαλέξετε. Πρώτον, μπορείτε να αποκτήσετε ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επενδύσετε κεφάλαια που κυμαίνονται από 3 έως 100 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής ή σε ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας τουλάχιστον 150 θέσεις εργασίας.

Μπορείτε επίσης να συνάψετε δεκαετή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με ελάχιστο ποσό μίσθωσης 250.000 ευρώ.

Επιπλέον, εάν αγοράσετε ένα οικόπεδο και προχωρήσετε στην κατασκευή ενός κτιρίου, η συνολική αξία των συμβάσεων αγοράς και κατασκευής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Αυτές οι επενδυτικές επιλογές σας παρέχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσετε άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας και να απολαμβάνετε την ελευθερία να εξερευνείτε και να ταξιδεύετε εντός των χωρών Σένγκεν για έως και 90 ημέρες ανά εξάμηνο.

Κριτήρια ιδιοκτησίας

Εάν θέλετε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να πληροίτε τα κριτήρια ιδιοκτησίας ακινήτου. Για να είστε επιλέξιμοι, πρέπει να εισέλθετε νόμιμα στη χώρα με θεώρηση εισόδου ή να διαμένετε νόμιμα με άδεια διαμονής που επιτρέπει την αλλαγή σκοπού. Το ακίνητο θα πρέπει να σας ανήκει με τίτλο, νομό και κατοχή.

Εάν είστε συνιδιοκτήτες ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ, το δικαίωμα διαμονής χορηγείται μόνο εάν εσείς και ο/η σύζυγός σας είστε ιδιοκτήτες του ακινήτου από κοινού. Εάν αποκτήσατε το ακίνητο μέσω νομικού προσώπου, πρέπει να κατέχετε εξ ολοκλήρου τις μετοχές ή τις εταιρικές μερίδες. Μπορείτε επίσης να πληροίτε τις προϋποθέσεις εάν είστε ιδιοκτήτης περισσότερων του ενός ακινήτων συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 €.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική σας ικανότητα, εάν σκοπεύετε να εισέλθετε με θεώρηση τύπου Δ. Να θυμάστε ότι η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων θα σας δώσει την ελευθερία να απολαύσετε τα οφέλη του προγράμματος Golden Visa στην Ελλάδα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για βίζα

Ξεκινήστε τη διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης για το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και υποβάλλοντάς τα στις αρμόδιες αρχές.

Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων νόμιμης εισόδου στη χώρα, όπως βίζα εισόδου ή έγκυρη άδεια διαμονής. Επιπλέον, θα πρέπει να αποδείξετε την ιδιοκτησία ενός ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ ή να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για επενδύσεις σε ελληνικές υποδομές ή εταιρείες.

Εάν αγοράζετε ακίνητο, πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική σας δυνατότητα να καλύψετε την επένδυση. Για όσους έχουν συνάψει δεκαετή μίσθωση ξενοδοχειακού καταλύματος ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, απαιτείται απόδειξη της σύμβασης ενοικίασης. Αφού συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, υποβάλετε την αίτησή σας και περιμένετε να την επεξεργαστούν οι αρμόδιες αρχές.

Επιλεξιμότητα των μελών της οικογένειας

Εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να συνοδεύεστε από τα μέλη της οικογένειάς σας στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής κατόπιν αιτήματος.

Στα μέλη της οικογένειας περιλαμβάνονται ο/η σύζυγός σας ή ο σύντροφος με τον οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, τα άγαμα τέκνα κάτω των 21 ετών των συζύγων ή των συντρόφων, καθώς και οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή των συντρόφων. Αυτά τα μέλη της οικογένειας έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην Ελλάδα ακόμη και μετά την είσοδό σας, του κύριου αιτούντος.

Θα τους χορηγηθεί άδεια διαμονής που ισχύει για την ίδια διάρκεια με τη δική σας, αλλά δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μετά την ηλικία των 21 ετών, τα παιδιά μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

Διάρκεια της άδειας διαμονής και διαδικασία ανανέωσης

Η διάρκεια της άδειας διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa στην Ελλάδα είναι πέντε έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα έχετε την ελευθερία πρόσβασης και μετακίνησης σε όλες τις χώρες Σένγκεν για έως και 90 ημέρες ανά εξάμηνο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άδεια διαμονής δεν σας παρέχει το δικαίωμα να εργαστείτε, εκτός αν είστε μέτοχος εταιρείας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια διαμονής όσες φορές επιθυμείτε, εφόσον εξακολουθείτε να είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου και οι απαραίτητες συμβάσεις/μισθώσεις παραμένουν σε ισχύ. Ακόμη και περίοδοι απουσίας από τη χώρα δεν θα επηρεάσουν τη δυνατότητά σας να ανανεώσετε την άδεια. Κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής σας στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις.

Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το ακίνητο παραμένει στην κυριότητα και τη δικαιοδοσία σας. Επιπλέον, οι προβλεπόμενες συμβάσεις ή μισθώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μεταπώληση ακινήτου κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας δεν παρέχει στον νέο αγοραστή δικαίωμα για άδεια διαμονής.

Υπολογισμός κόστους και φόροι

Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος και τους φόρους που σχετίζονται με το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αξία των ακινήτων και οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης. Ο ετήσιος φόρος ΕΝΦΙΑ του ακινήτου μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που λαμβάνει υπόψη τον φόρο μεταβίβασης και τα δημοτικά τέλη.

Ο ΦΠΑ έχει αντικατασταθεί από έναν χαμηλότερο φόρο μεταβίβασης για τις αγορές ακινήτων, και ο φόρος μεταβίβασης μπορεί να είναι μηδενικός εάν το ακίνητο είναι η κύρια κατοικία του αγοραστή. Τα δημοτικά τέλη μπορούν να αυξήσουν τον φόρο μεταβίβασης έως και 10%.

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ο αγοραστής δεν πρέπει να έχει ήδη στην κατοχή του ένα ακίνητο που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα συμβολαιογραφικά τέλη και τα πρόσθετα έξοδα, όπως τα πάγια τέλη και τα αναλογικά τέλη με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο.

Έτσι, αν ψάχνετε έναν τρόπο να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Ελλάδα και να απολαύσετε τα οφέλη της διαμονής στη ζώνη Σένγκεν, το πρόγραμμα Golden Visa είναι η ιδανική λύση για εσάς.

Με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τις επενδυτικές επιλογές και τα κριτήρια ιδιοκτησίας ακινήτων, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει σταθερότητα και την ευκαιρία να εξερευνήσετε όλα όσα έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να αποκτήσετε την άδεια παραμονής σας και να ξεκινήσετε ένα νέο κεφάλαιο στην

Πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα
Δικηγορικό Γραφείο Δευτεραίου Άννα
Σταδίου 39, Αθήνα 6980559751