Γνωρίστε μας

Δικηγόρος Αθήνα – Δευτεραίου Α.

Η Φιλοσοφία μας

Λίγα λόγια για εμάς

Δικηγόρος Αθήνα Δευτεραίου Άννα και Συνεργάτες :

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών. Καλύπτουμε τους περισσότερους τομείς του Δικαίου, τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο ανταποκρινόμενοι με επαγγελματισμό, σύνεση αλλά και επιτυχία.

Επίσης μέσω της επιμελούς και της επισταμένης μελέτης της υποθέσεώς σας δεσμευόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα στην έκβαση της υποθέσεώς σας. Δρούμε πάντα με κριτήριο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση των νομικών σας συμφερόντων, μέσω στρατηγικών και λυσιτελών χειρισμών.

Με την συνδρομή των πλέον καταρτισμένων και πεπειραμένων συνεργατών μας κατορθώνουμε να φέρουμε επιτυχώς εις πέρας και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις. Για εμάς οι υποθέσεις σας αποτελούν πρόκληση και χρήζουν σπουδαιότητας και άμεσης προτεραιότητας.

Επιπρόσθετα το δικηγορικό μας γραφείο έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών, με υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές, εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες. Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως άμεσο μέσο επίλυσης αστικών, τραπεζικών και άλλων διαφορών. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική επίλυση της επίδικης διαφοράς των πελατών μας. Το  ευρύ δίκτυο συνεργατών μας ανταποκρίνεται άμεσα σε συμβουλευτικό και δικαστικό επίπεδο, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των εντολέων μας με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Ακόμα έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα είμαστε διαθέσιμοι να φέρουμε εις πέρας κάθε ποινική και αστική υπόθεση.

Πάντοτε είμαστε δίπλα στους ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα, με την τεχνογνωσία και την απαραίτητη προσοχή, ώστε να αναλάβουμε και να φέρουμε επιτυχώς εις πέρας τις υποθέσεις τους.

 

Ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς:

 

  • Οικογενειακού Δικαίου. Μεταξύ των οποίων υποθέσεις διαζυγίου και επιμέλειας- διατροφής τέκνων, επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα συμβίωσης, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία κλπ.
  • Εμπραγμάτου Δικαίου. Όπως η προστασία των εν γένει εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η διενέργεια ελέγχου τίτλων και η σύνταξη της οικείας εκθέσεως, επίσης η παράσταση κατά την σύναψη συμβολαίων αγοραπωλησίας αλλά και υποθέσεις κτηματολογίου (δήλωση ιδιοκτησίας, υποβολή αιτήσεων διόρθωσης, κλπ).
  • Κληρονομικού Δικαίου. Αναφορικά με την δημοσίευση διαθήκης και την κήρυξη αυτής κυρίας, την αποποίηση κληρονομίας και την έκδοση κληρονομητηρίου, την προσβολή διαθήκης κ.λπ.
  • Τροχαίων Ατυχημάτων. Για την διεκδίκηση αποζημιώσεων σε εξωδικαστικό επίπεδο ή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
  • Ενοχικού Δικαίου. Όπως συμβάσεις αγοραπωλησίας, μισθωτικές διαφορές και σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών κλπ.
  • Καταστατικά εταιρειών. Διεκπεραιώνουμε με ταχύτητα και επιτυχία την σύνταξη, κατάθεση, δημοσίευση και τροποποίηση καταστατικών όλων των νομικών προσώπων και των πάσης φύσεως εταιρειών.
  • Εμπορικές Συμβάσεις. Παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές για την σύναψη παντός είδους συμβάσεων προς πλήρη κατοχύρωση των συμφερόντων σας.
  • Άδειες Διαμονής. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης πάσης φύσεως αδειών διαμονη΄ς.

Το δικηγορικό γραφείο μας εδρεύει στην οδό Σταδίου 39, Αθήνα. Τα ραντεβού πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Δικηγόρος Αθήνα Δευτεραίου