Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και αρωγή σε δικαστηριακό επίπεδο σε πάσης φύσεως υποθέσεις εμπορικού δικαίου.
Λιγότερα
2

Διεκπεραιώνουμε με ταχύτητα και επιτυχία την σύνταξη, κατάθεση, δημοσίευση, τροποποίηση καταστατικών όλων των νομικών προσώπων και των πάσης φύσεως εταιρειών.

Περαιτέρω, παρέχουμε νομικές συμβουλές και καθοδήγηση αναφορικά με την σύναψη εταιρικών συμφωνιών, συναλλαγών και διαπραγματεύσεων συνεχώς ενήμεροι για τις νέες εξελίξεις στον εν λόγω κλάδο.

Τέλος, συμμορφούμενοι με τις νέες επιταγές που επιβάλλει η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στεκόμαστε δίπλα στον e- επιχειρηματία κατά την ίδρυση του e- καταστήματός του (ηλεκτρονική σελίδα) και παρέχουμε τις απαραίτητες νομικές συμβουλές για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του.