Δικηγόρος Διαζύγιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και επιτελεί με επιτυχία υποθέσεις διαζυγίου, με σύνεση και επαγγελματισμό.

Το διαζύγιο αποτελεί την νόμιμη διαδικασία η οποία απαιτείται προκειμένου να λυθεί ένας νομίμως τελεσθείς πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος. Κατά την διαδικασία αυτή προκύπτουν ποικίλα ζητήματα καίριας σημασίας. Για την επίλυση δε αυτών καθίσταται απαραίτητη η συμβολή ενός δικηγόρου, ο οποίος θα μπορεί να χειριστεί την εκάστοτε περίπτωση ανάλογα με ευαισθησία και με την ιδιαιτερότητα που της αρμόζει.

Το διαζύγιο, που ως ανωτέρω εξετέθη, αποτελεί τον νόμιμο τρόπο λύσεως του γάμου διακρίνεται σε συναινετικό και διαζύγιο εν αντιδικία.

Το γραφείο μας με σύνεση και επαγγελματισμό, μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών αναλαμβάνει και επιτελεί με επιτυχία υποθέσεις διαζυγίου, σεβόμενο την ευαισθησία της υποθέσεως και τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει σε κάθε περίπτωση, ενώ διεκπεραιώνει και όλα τα λοιπά καίρια ζητήματα που προκύπτουν από αυτό (διανομή περιουσίας, επικοινωνία γονέων- τέκνων, επιμέλεια – διατροφή τέκνων κ.λπ.).