Γνωρίστε μας

Ιστοσελίδα Καταστημάτων

Η Φιλοσοφία μας

Ιστοσελίδα Καταστημάτων Πολιτική απορρήτου.

Είμαστε δίπλα στον e- επιχειρηματία για να οργανώσουμε και να προστατεύσουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας την ηλεκτρονική εμπορική του δραστηριότητα.

Οι νέες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες ωθούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να δημιουργούν ιστοσελίδες για την προώθηση τον προϊόντων τους και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Πρόκειται για μια διαδικασία που αρχικά φαίνεται απλή δίχως ιδιαίτερες νομικές διαστάσεις. Κάτι τέτοιο ωστόσο ουδόλως ισχύει. Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας για διαδικτυακή πώληση προϊόντων απαιτεί και την συνδρομή δικηγόρου, σε θέματα που άπτονται κυρίως των όρων πολιτικής και απορρήτου.

Η συνδρομή αυτή είναι καίρια και διασφαλίζει τους e- επιχειρηματίες τόσο ως προς τα δικαιώματα όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους.

Το ιδιωτικό απόρρητο  είναι η σχέση μεταξύ συλλογής και διάδοσης δεδομένων, τεχνολογίας, της δημόσιας προσδοκίας της ιδιωτικότητας, και των νομικών και πολιτικών ζητημάτων που τα περιβάλλουν. Είναι επίσης γνωστό ως προστασία προσωπικών δεδομένων  ή προστασία δεδομένων.

Ιστοσελίδα Καταστημάτων Πολιτική απορρήτου.

Η πρόκληση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η χρήση δεδομένων προστατεύοντας ταυτόχρονα τις προτιμήσεις απορρήτου ενός ατόμου και τις προσωπικές του πληροφορίες. Τα πεδία της ασφάλειας υπολογιστών, της ασφάλειας των δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριών σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν λογισμικό, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Σε μια χρονική στιγμή που του ηλεκτρονικό εμπόριο καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ είμαστε δίπλα στον e- επιχειρηματία για να οργανώσουμε και να προστατεύσουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας την ηλεκτρονική εμπορική του δραστηριότητα.

Μέσω της επιμελούς και επισταμένης μελέτης της υποθέσεώς σας εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα στην έκβαση της υποθέσεώς σας. Ενεργούμε πάντα με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση των νομικών σας συμφερόντων, μέσω στρατηγικών και λυσιτελών χειρισμών.

Επιπρόσθετα με την συνδρομή των πλέον καταρτισμένων και πεπειραμένων συνεργατών μας κατορθώνουμε να φέρουμε επιτυχώς εις πέρας και τις πιο δύσκολες υποθέσεις. Για εμάς οι υποθέσεις σας αποτελούν πρόκληση και χρήζουν σπουδαιότητας όπως και άμεσης προτεραιότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίστε το ραντεβού σας άμεσα. Ένας από τους συνεργάτες μας θα σας καθοδηγήσει, δίδοντας τις ορθότερες συμβουλές για την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση της υποθέσεώς σας.

Πολτική Απορρήτου

Ιστοσελίδα καταστημάτων

Δικηγορικό Γραφείο Δευτεραίου Άννα

Σταδίου 39, Αθήνα