Γνωρίστε μας

Αστικό Δίκαιο – Δευτεραίου Α.

Τομείς Δικαίου

Αστικό Δίκαιο Δικηγόρος Αθήνα Δευτεραίου Άννα και Συνεργάτες :

Με στόχο την ταχύτατη και επιτυχέστερη έκβαση, αναλαμβάνουμε υποθέσεις όλου του φάσματος που αφορά το αστικό δίκαιο. Οι υποθέσεις Αστικού Δικαίου, οι οποίες πηγάζουν από τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αποτελούν ένα από τα κυριότερα πεδία δικαστικής διένεξης. Το γραφείο μας με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό όπως και επιτυχία αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου και συγκεκριμένα:

 • Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου. Μεταξύ των οποίων υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας- διατροφής τέκνων, επικοινωνίας γονέων- τέκνων, σύμφωνα συμβίωσης, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία κλπ.
 • Υποθέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου. Όπως η προστασία των εν γένει εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η διενέργεια ελέγχου τίτλων και η σύνταξη της οικείας εκθέσεως, η παράσταση κατά την σύναψη συμβολαίων αγοραπωλησίας, υποθέσεις κτηματολογίου (δήλωση ιδιοκτησίας, υποβολή αιτήσεων διόρθωσης, κλπ).
 • Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου. Αναφορικά με την δημοσίευση διαθήκης και την κήρυξη αυτής κυρίας, την αποποίηση κληρονομίας, την έκδοση κληρονομητηρίου, την προσβολή διαθήκης κ.λπ.
 • Υποθέσεις Τροχαίων Ατυχημάτων. Για την διεκδίκηση αποζημιώσεων σε εξωδικαστικό επίπεδο ή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
 • Υποθέσεις Ενοχικού Δικαίου. Όπως συμβάσεις αγοραπωλησίας, μισθωτικές διαφορές, σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών κλπ.

   

  Μέσω της επιμελούς και επισταμένης μελέτης της υποθέσεώς σας εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα στην έκβαση της υποθέσεώς σας. Ενεργούμε πάντα με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση των νομικών σας συμφερόντων, μέσω στρατηγικών και λυσιτελών χειρισμών.

  Επιπρόσθετα με την συνδρομή των πλέον καταρτισμένων και πεπειραμένων συνεργατών μας κατορθώνουμε να φέρουμε επιτυχώς εις πέρας και τις πιο δύσκολες υποθέσεις. Για εμάς οι υποθέσεις σας αποτελούν πρόκληση και χρήζουν σπουδαιότητας όπως και άμεσης προτεραιότητας. 

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε με το Δικηγορικό Γραφείο.

Μη διστάσετε να μας καλέσετε ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία όσον αφορά την υπόθεση που σας απασχολεί. Ένας από τους συνεργάτες μας θα σας καλέσει για να κλείσετε το συντομότερο ραντεβού ή για να σας συμβουλεύσει τηλεφωνικά.
Δευτεραίου Α. και Συνεργάτες.