Tutarlılık ve sorumlulukla

Hizmetler

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile

Sana yardım edebiliriz

Bireyler ve işletmeler için hukuki hizmetlerin sağlanması

Sivil yasa

En hızlı ve en başarılı sonucu elde etmek amacıyla, tüm medeni hukuk yelpazesindeki davaları üstleniyoruz.

Daha
3

Kişiler arasındaki uyuşmazlıklardan doğan Medeni Hukuk davaları temel dava alanlarından biridir. Büromuz Medeni Hukukun tüm alanlarındaki davaları sorumlu, profesyonel ve başarılı bir şekilde üstlenmektedir; özellikle:

 • Aile Hukuku Davaları boşanma, çocuğun velayeti-nafakası, ebeveyn-çocuk iletişimi, birlikte yaşama sözleşmesi, hukuki destek, evlat edinme vb. davalar dahil.
 • Gayrimenkul Hukuku Davaları genel olarak ayni hakların korunması, tapu kontrollerinin yapılması ve ilgili raporun hazırlanması, alım satım sözleşmelerinin yapılması sırasında temsil, tapu davaları (mülkiyet beyanı, düzeltme taleplerinin iletilmesi vb.) ).
 • Miras Hukuku Davaları vasiyetnamenin yayınlanması ve bu hanımın beyanı, mirasın reddi, vesayet verilmesi, vasiyetnamenin ihlali vb. ile ilgili.
 • Yol Kazası Davaları mahkeme dışında veya yetkili mahkeme önünde tazminat talebinde bulunmak
 • Ceza Hukuku Davaları satış sözleşmeleri, kira uyuşmazlıkları, her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi vb.

Ticaret hukuku

Her türlü ticaret hukuku davasında mahkeme düzeyinde hukuki danışmanlık ve yardım sağlıyoruz.
Daha
3

Tüm tüzel kişilerin ve her tür şirketin tüzüklerinin hazırlanması, dosyalanması, yayınlanması, değiştirilmesi işlemlerini hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca sektördeki yeni gelişmeleri takip ederek kurumsal sözleşme, işlem ve müzakerelerin sonuçlandırılması konusunda hukuki danışmanlık ve rehberlik sağlıyoruz.

Son olarak, e-ticaretin yükselişinin getirdiği yeni gereksinimlere uygun olarak, e-mağazasının (web sitesinin) kurulumu sırasında e-girişimcinin yanında yer alıyor, doğru ve yasal işleyişi için gerekli hukuki danışmanlığı sağlıyoruz.

Başlık kontrolü

Gayrimenkul alım sözleşmesi imzalanırken avukatın bulunması çok önemli kabul ediliyor.

Daha
3

Sözleşmenin imzalanmasının ardından felaketle sonuçlanabilecek hataları önlemenin tek yolu budur.

İlk olarak, her potansiyel alıcı bir uzman aracılığıyla mülkün yasal durumunu yerel yetkili İpotek Dairesi’nde kontrol etmelidir (mülk tapu kontrolü). Bu kontrol, mülkte takyidat olup olmadığının (ipotek senetleri, ipotekler, alacaklar vb.) tespiti için yapılır. Transferlerin sırası ve sırasının yanı sıra en yakın ve en uzaktaki lisans verenin satın alınma şeklinin yasallığının belirlenmesi için daha fazla inceleme yapılması gerekmektedir.

Daha sonra ve yukarıdaki prosedür tamamlandıktan sonra, eğer mülk “temiz” ise, mülkiyet tapularının kopyaları alınır. Bu kopyalar, satıcının, alıcının ve her iki tarafın avukatlarının huzurunda noter huzurunda imzalanması gerçekleştirilen sözleşmenin hazırlanması için gereklidir.

Ancak transferin tamamlanması sadece sözleşmenin imzalanmasıyla gerçekleşmiyor. Ayrıca bunun, satın alınan mülkün mülkiyetinin artık resmi olarak yeni sahibin adına kayıtlı olduğu yetkili ipotek siciline devredilmesi gerekmektedir.

Basiretli, özenli ve acil bir şekilde, basit görünen ancak bir hata durumunda sonuçları olan bir satın alma işlemini kolaylaştırmak ve daha iyi yönetmek için gelecekteki her mülk alıcısının yanında duruyoruz.

Boşanmak

Büromuz boşanma davalarını basiretli ve profesyonel bir yaklaşımla üstlenmekte ve başarıyla yürütmektedir.

Daha
3

Boşanma, yasal olarak yapılmış bir resmi veya dini evliliğin sona ermesi için gereken yasal süreçtir. Bu süreçte kilit öneme sahip çeşitli konular ortaya çıkar. Bunların çözümü için her davayı hak ettiği hassasiyet ve spesifikliğe göre ele alabilecek bir avukatın katkısı gerekli hale gelmektedir.

Yukarıda tartışılan boşanma, evliliği sona erdirmenin yasal yolu olup, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Büromuz, deneyimli ortaklardan oluşan ağıyla basiretli ve profesyonel bir yaklaşımla boşanma davalarını, davanın hassasiyetine ve her davada yüzleşilmesi gereken özelliklere saygı göstererek, boşanma davalarını üstlenmekte ve başarılı bir şekilde yürütmektedir. dağıtım, ebeveyn-çocuk iletişimi, çocuğun velayeti ve bakımı vb.).

Trafik polisi

Müşterimizin yanındayız ve onun davasının en iyi ve en başarılı şekilde gelişmesine mümkün olduğunca katkıda bulunuyoruz.

Daha
3

Kazanın ilk saatlerinden itibaren avukatın katkısı önemlidir. çünkü trafik olayının yarattığı ruhsal gerginlik nedeniyle çoğu zaman davanın gidişatını zorlaştıran, haklarını zayıflatan yanlış eylemlerde bulunurlar.

Kazanın ilk saatlerinden itibaren avukatın katkısı önemlidir. çünkü trafik olayının yarattığı ruhsal gerginlik nedeniyle çoğu zaman davanın gidişatını zorlaştıran, haklarını zayıflatan yanlış eylemlerde bulunurlar.

İlk andan itibaren müvekkilimizin yanında olup, mahkeme dışı veya adli tüm gerekli hukuki işlemlerle davasının en iyi ve başarılı şekilde gelişmesine mümkün olduğunca katkıda bulunuyoruz. Temel amacımız mağdura veya yakınlarına hukuki ve cezai düzeyde uygun ve hızlı prosedürlerle adil tazminat sağlamaktır.

Son olarak, genellikle suçluluk sorunlarını bulmak ve çözmek için gerekli olan Ceza Mahkemeleri önünde suçlamanın savunmasını veya desteğini üstleniyoruz.

Mağaza web sitesi

Bilgi ve tecrübemizle e-girişimcinin elektronik ticari faaliyetini organize etmesi ve koruması için yanındayız.

Daha
3

Yeni ekonomik ve teknolojik koşullar giderek daha fazla şirketi ürünlerini tanıtmak ve çevrimiçi alışveriş yapmak için web siteleri oluşturmaya itiyor.

Başlangıçta basit gibi görünen, herhangi bir hukuki boyutu olmayan bir prosedürdür. Ancak durum hiçbir şekilde böyle değildir. Ürünlerin çevrimiçi satışına yönelik bir web sitesinin oluşturulması, esas olarak politika ve gizlilik şartlarına ilişkin konularda bir avukatın yardımını da gerektirir.

Bu yardım çok önemli ve e-girişimcilere hem hakları hem de yükümlülükleri açısından güvence sağlıyor.

Elektronik ticaretin her zamankinden daha önemli hale geldiği bir dönemde, bilgi ve tecrübemizle elektronik ticari faaliyetini organize etmek ve korumak için e-girişimcinin yanındayız.

Sorumluluk reddi mirası

Yetişkinler ve küçükler için, nerede yaşarsanız yaşayın, mirastan mahrum bırakma sürecini biz üstleniyoruz.

Daha
3

Sorumluluklarını aşan borçları nedeniyle her gün kendilerine yüklenen mirastan vazgeçmek isteyen çok sayıda mirasçı, yerel yargıdaki ilgili mahkemelere akın ediyor.

Esas itibarıyla geçici mirasçının mirası kabul etmediğini, yani kesin mirasçı olmak istemediğini beyan etmesidir. Beyan, mirasçının ölüm anında ikametgahının veya ikametgahının bulunduğu bölgedeki Sulh Ceza Mahkemesi katibi huzurunda ve mirasçının indüksiyondan haberdar olmasından itibaren dört (4) ay içinde yapılır. Ancak mirasçının yurtdışında ikamet etmesi veya orada ikamet ederken göreve başlamayı öğrenmesi halinde bu süre bir (1) yıl uzatılır.

Ancak mirastan feragatin reşit olmayanlar tarafından da yapılması gerektiğinde davanın ele alınması farklıdır.

Bu durumda, reşit olmayan çocuğun mirastan mahrum bırakılması işlemi, mahkeme kararıyla verilen özel izin sonrasında ebeveynleri tarafından gerçekleştirilir. Başvuru, reşit olmayan kişinin ikamet ettiği bölgedeki yerel yetkili Sulh Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu yere sunulur.

Yukarıda belirtilen istisnalardan birinin kapsamına girmediği sürece, bunun için son tarih dört aydır.

Oturma izni

Oturma izinlerinin verilmesine ilişkin davalarla ilgileniyoruz.

Daha
3

Büromuz, ikamet izinlerinin verilmesi veya yenilenmesi sürecine ilişkin davaları mutlak başarı ile üstlenmekte ve yürütmektedir. Özellikle aşağıdaki lisansların verilmesi veya yenilenmesine ilişkin davaları gösterge niteliğinde ele alıyoruz:

 • Çalışma ve mesleki nedenlerden dolayı oturma izni
 • Aile birleşimi için oturma izni
 • Uzun dönem ikamet izni
 • İstisnai nedenlerle oturma izni
 • İnsani nedenlerden dolayı oturma izni
 • Öğrenim vb. için oturma izni

Şirket kuruluşu

Tüm tüzel kişilerin ve her tür şirketin tüzüklerinin hazırlanması, dosyalanması, yayınlanması, değiştirilmesi işlemlerini hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Daha
3

Ayrıca sektördeki yeni gelişmeleri takip ederek kurumsal sözleşme, işlem ve müzakerelerin sonuçlandırılması konusunda hukuki danışmanlık ve rehberlik sağlıyoruz..

Kiralamalar

Ticari ve konut kiralama davalarını başarılı bir şekilde ele alıyoruz ve bu davaların hem mahkeme dışında hem de ilgili Mahkemeler önünde çözülmesi konusunda danışmanlık yapıyoruz.

Daha
3

Ayrıca, özel kira sözleşmeleri müzakere edilirken ve imzalanırken yanınızda oluyor ve rehberlik ve hukuki danışmanlık sağlıyoruz.

Kalıtsal

Büromuz miras hukuku davalarını üstlenmekte ve başarıyla yürütmektedir.

Daha
3

Daha spesifik olarak, vasiyetnamenin yayınlanması ve bu hanımın beyanı, mirasın reddi, vesayet verilmesi, vasiyetnamenin ihlali vb. ile ilgili davaları ele alıyoruz.